Luật sư tư vấn về chủ đề "Thanh Xuân"

Thanh Xuân | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thanh Xuân.

Bồi thường tổn thất tuổi thanh xuân sau khi ly hôn ?

Bồi thường tổn thất tuổi <strong>thanh</strong> <strong>xuân</strong> sau khi ly hôn ?
Trong quá trình giải quyết ly hôn, các bên có thể thoả thuận về việc bồi thường cho bên kia một khoản tiền để việc ly hôn được giải quyết nhanh chóng hơn. Toà án cũng công nhận sự thoả thuận này của các đương sự.