Luật sư tư vấn về chủ đề "thất thoát quỹ"

thất thoát quỹ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thất thoát quỹ.

Thất thoát quỹ và trách nhiệm bồi thường ?

Thất thoát quỹ và trách nhiệm bồi thường ?
Xin chào Luật sư! Mong Luật sư giúp tôi tư vấn cách giải quyết trường hợp sau: Thôn A có ký kết làm đường bê tông với công ty N do ông M làm giám đốc. Ông B làm trưởng thôn A. Ông C làm thủ quỹ đứng tên mở tài khoản tại ngân hàng. Trong việc công ty N thi công thì thôn A có họp dân thống nhất cho phép công ty N được ứng tiền nhưng không quá 150 triệu.