Luat Minh Khue

thay đổi đăng ký doanh nghiệp

thay đổi đăng ký doanh nghiệp - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thay đổi đăng ký doanh nghiệp

Xử phạt khi đăng ký thay đổi trụ sở nghiệp quá hạn ?

Xử phạt khi đăng ký thay đổi trụ sở nghiệp quá hạn ?
Trong tháng 7 vừa qua công ty tôi có thay đổi trụ sở chính của công ty tới 1 địa chỉ khác cũng thành phố Hải Phòng nhưng khác quận. Tuy nhiên do bận quá nhiều việc nên đến bây giờ công ty tôi vẫn chưa làm được thay đổi đăng ký kinh doanh của công ty.