Luat Minh Khue

thay đổi đăng ký xe

thay đổi đăng ký xe - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thay đổi đăng ký xe

Thủ tục thay đổi đăng ký xe khi giải thể công ty?

Thủ tục thay đổi đăng ký xe khi giải thể công ty?
Hiện tại tôi có một chiếc xe ô tô tải đứng tên công ty TNHH 1 thành viên do tôi làm chủ sở hữu, công ty đang tạm ngừng hoạt động và đã hủy hóa đơn vậy bây giờ tôi muốn làm thủ tục giải thể công ty thì tài sản hiện tại là chiếc xe trên phải làm những thủ tục gì để thay đổi đăng ký xe do chính tôi đứng tên và tôi có phải nộp thuế gì không? Xin chân thành cảm ơn!