Luat Minh Khue

thay đổi chức danh

thay đổi chức danh - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thay đổi chức danh

Tư vấn thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật trong công ty cổ phần ?

Tư vấn thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật  trong công ty cổ phần ?
Thưa luật sư! Tôi có thắc mắc sau xin nhờ luật sư tư vấn: Tôi mua cổ phiếu của công ty cổ phần và gom lại được 51%. Như vậy tôi là người có số cổ phiếu cao nhất tại công ty. Bây giờ tôi muốn thay đổi chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, tôi phải là các thủ tục gì cho đúng quy định pháp luật.

Tư vấn về việc thủ tục thay đổi chức danh giám đốc ?

Tư vấn về việc thủ tục thay đổi chức danh giám đốc ?
Kính chào Luật Minh Khuê, tôi có một số thắc mắc xin được tư vấn như sau: Hiện tại tôi đang đứng tên Giám đốc 1 công ty tư nhân (công ty TNHH 2 thành viên trở lên). Tuy nhiên, vì một số lý do cá nhân, tôi không muốn giữ vị trí này nữa. Nếu muốn nhượng tên cho một người khác thì tôi cần những thủ tục và giấy tờ gì? Trong trường hợp không có người để thay vị trí này của tôi thì tôi có thể xin ngừng giữ vị trí này được không? Thủ tục và giấy tờ cần có là gì?