Luat Minh Khue

thay đổi quốc tịch

thay đổi quốc tịch - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thay đổi quốc tịch

Có luật nào quy định con của cán bộ ngoại giao không được thay đổi về quốc tịch và kết hôn với người nước ngoài không?

Có luật nào quy định con của cán bộ ngoại giao không được thay đổi về quốc tịch và kết hôn với người nước ngoài không?
Xin cho tôi hỏi, ở Việt Nam có luật gì không cho phép con cái của cán bộ ngọai giao Việt Nam thay đổi quốc tịch hoặc kết hôn với người nước ngoài không? Tôi là con cán bộ ngọai giao, tôi đã học và đang sinh sống ở nước ngoài nhiều năm và tôi có ý định kết hôn với người nước ngoài và nhận quốc tịch nước ngoài. Việc này có ảnh hưởng gì đến công việc của cha mẹ tôi tại bộ ngoại giao không?