Luat Minh Khue

thay đổi thông báo phát hành hóa đơn

thay đổi thông báo phát hành hóa đơn - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thay đổi thông báo phát hành hóa đơn

Thay đổi thông tin trên thông báo phát hành hóa đơn ?

Thay đổi thông tin trên thông báo phát hành hóa đơn ?
Mong luật sư tư vấn trường hợp của em với ạ. Công ty em thay đổi địa chỉ công ty và đã nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh hôm. Sau khi nhận được em đã nộp mẫu TB04/AC lên cơ quan thuế, nhưng sau đó em phát hiện trên địa chỉ trên giấy phép kinh doanh ghi sai chính tả chữ "nghách".