Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thay đổi đăng ký"

thay đổi đăng ký | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thay đổi đăng ký.

Dịch vụ tư vấn cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Dịch vụ tư vấn cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Doanh nghiệp sau khi thành lập sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và khi muốn thay đổi, hiệu đính các thông tin sai lệch trên đăng ký kinh doanh này thì phải tiến hành thủ tục đăng ký lại với cơ quan nhà nước (sở kế hoạch đầu tư). Luật Minh Khuê tư vấn và giải đáp thêm:

Tư vấn thay đổi giấy đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

Tư vấn thay đổi giấy đăng ký kinh doanh công ty cổ phần
Sau khi thành lập Công ty cổ phần theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp có thể đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần như: Thay đổi tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, cổ đông sáng lập, vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp/tỷ lệ vốn đại diện ...