Luật sư tư vấn về chủ đề "thay đổi đăng ký doanh nghiệp"

thay đổi đăng ký doanh nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

Xử phạt khi đăng ký thay đổi trụ sở nghiệp quá hạn ?

Xử phạt khi đăng ký thay đổi trụ sở nghiệp quá hạn ?
Trong tháng 7 vừa qua công ty tôi có thay đổi trụ sở chính của công ty tới 1 địa chỉ khác cũng thành phố Hải Phòng nhưng khác quận. Tuy nhiên do bận quá nhiều việc nên đến bây giờ công ty tôi vẫn chưa làm được thay đổi đăng ký kinh doanh của công ty.