Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thay đổi đăng ký xe"

thay đổi đăng ký xe | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thay đổi đăng ký xe.

Thủ tục thay đổi đăng ký xe khi giải thể công ty?

Thủ tục thay đổi đăng ký xe khi giải thể công ty?
Hiện tại tôi có một chiếc xe ô tô tải đứng tên công ty TNHH 1 thành viên do tôi làm chủ sở hữu, công ty đang tạm ngừng hoạt động và đã hủy hóa đơn vậy bây giờ tôi muốn làm thủ tục giải thể công ty thì tài sản hiện tại là chiếc xe trên phải làm những thủ tục gì để thay đổi đăng ký xe do chính tôi đứng tên và tôi có phải nộp thuế gì không? Xin chân thành cảm ơn!