Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thay đổi loại hình doanh nghiệp"

thay đổi loại hình doanh nghiệp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thay đổi loại hình doanh nghiệp.

Sử dụng hóa đơn khi chuyển đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần?

Sử dụng hóa đơn khi chuyển đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần?
Kính gửi luật sư, Xin nhờ luật sư giải đáp. Công ty TNHH chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty Cổ phần, mã số thuế, địa chỉ không thay đổi. Vậy những hóa đơn cũ mang tên công ty TNHH khi đóng thêm tên mới (công ty Cổ Phần) có được coi là hợp lý, có giá trị sử dụng không ? Hay là công ty đó phải in hóa đơn GTGT mới và đăng ký phát hành hóa đơn theo tên công ty Cổ Phần ?