Luật sư tư vấn về chủ đề "thay đổi mức lương"

thay đổi mức lương | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thay đổi mức lương.

Làm phụ lục hợp đồng thay đổi vị trí làm việc và mức lương?

Làm phụ lục hợp đồng thay đổi vị trí làm việc và mức lương?
Thưa Luật sư! Em muốn hỏi về làm phụ lục hợp đồng thay đổi vị trí làm việc và mức lương? Anh (chị) cho em hỏi hiện tại Công ty em ký hợp đồng lao động cho một số bạn với vị trí làm việc là 'Đứng máy" với mức lương là 2.942.500, nhưng do trong quá trình làm việc người này không làm được việc này và Công ty chuyển bạn ấy ở vị trí " Phụ máy hoặc cắt chỉ" với mức lương 2.887.500

Án lệ số 13/2017/AL về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C) trong trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của L/C bị hủy bỏ

Quyết định giám đốc thẩm số 17/2016/KDTM-GĐT ngày 10-11-2016 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” tại Thành phố Hồ Chí ...