Luat Minh Khue

thay đổi tên con

thay đổi tên con - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thay đổi tên con

Thủ tục thay đổi họ cho con ?

Thủ tục thay đổi họ cho con  ?
Điều 27 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định: “Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên trong các trường hợp sau đây: Thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại...".