Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thay đổi thành viên công ty"

thay đổi thành viên công ty | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thay đổi thành viên công ty.

Tư vấn thay đổi vốn điều lệ và thành viên công ty ?

Tư vấn thay đổi vốn điều lệ và thành viên công ty ?
Chào luật sư, tôi có vấn đề sau mong luật sư tư vấn. Công ty TNHH DVBV LS đang có 02 thành viên góp vốn A: 60% và B: 40% (vốn điều lệ 2 tỷ) Hiện nay chúng tôi muốn tăng vốn lên 4,5 tỷ và điều chỉnh thành viên góp vốn thành 03 cá nhân và 01 tổ chức (cty tNHH 2TV) với tỷ lệ A: 30%;

Tư vấn thay đổi thành viên công ty TNHH ?

Tư vấn thay đổi thành viên công ty TNHH ?
Kính gửi luật sư, Tôi là một thành viên của công ty TNHH 2 thành viên X, hiện tại công ty tôi muốn góp vốn trong công ty dịch vụ bảo vệ (thay đổi người góp vốn từ 03 cá nhân sang 01 công ty và 01 cá nhân A cùng đứng trên giấy phép). Công ty bảo vệ đã hoạt động được 6 năm