Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thay đổi vốn"

thay đổi vốn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thay đổi vốn.

Tăng vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên trở lên ?

Tăng vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên trở lên ?
Xin chào công ty Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi muốn tư vấn như sau: Nếu trong vốn điều lệ của công ty TNHH SD là 10 tỉ được lập bởi 3 thành viên, ông A góp 3 tỉ, bà B góp 2 tỉ và Công ty CP PK góp 5 tỉ thì khi công ty muốn tăng vốn điều lệ lên thêm 6 tỉ, mỗi người sẽ được góp thêm bao nhiêu ?

Cần tư vấn chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNNH ?

Cần tư vấn chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNNH ?
Thưa luật sư Luật sư, Em muốn hỏi như sau. Cty TNHH Z có 2 người góp vốn ban đầu là A và B. Nay A không muốn tiếp tục làm nữa, nên muốn nhượng lại cổ phần, nhưng chỉ muốn nhượng lại cho B. C muốn mua lại số cổ phần đồng thời cùng với B tăng vốn điều lệ của Cty.

Người được tặng cho phần vốn có đương nhiên trở thành thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không?

Người được tặng cho phần vốn có đương nhiên trở thành thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không?
Trả lời: Về vấn đề tặng cho phần vốn góp, Khoản 5 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định: “Thành viên có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác. Trường hợp người được tặng cho là người có cùng huyết thống đến thế hệ thứ ba thì họ đương nhiên là thành viên của công ty.