Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thay tên cho con"

thay tên cho con | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thay tên cho con.

Thủ tục thay đổi họ & tên cho con ngoài giá thú ?

Thủ tục thay đổi họ & tên cho con ngoài giá thú ?
Việc đổi tên cho con ngoài giá thú vẫn áp dụng tương đối giống với con chung của hai vợ chồng hợp pháp, tuy nhiên có một số khác biệt. Luật Minh Khuê tư vấn và giải đáp một số quy định cụ thể về việc này: