Luật sư tư vấn về chủ đề "thể chế pháp luật"

thể chế pháp luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thể chế pháp luật.

Thể chế pháp luật kinh tế của công hòa Liên bang Đức?

Thể chế pháp luật kinh tế của công hòa Liên bang Đức?
Về nguyên tắc, các chủ thể được tự do hoạt động kinh doanh. Nhìn chung, pháp luật về đầu tư tại Đức không có sự phân biệt giữa công dân Đức và các quốc gia khác, đặc biệt là vấn đề đầu tư và thành lập công ty tại Đức. Quyền sở hữu trí tuệ cũng được bảo vệ theo pháp luật về sáng chế...