Luật sư tư vấn về chủ đề "the General Department of Customs promulgating"

the General Department of Customs promulgating | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề the General Department of Customs promulgating.

Decision No. 3125/QD-TCHQ

Decision No. 3125/QD-TCHQ
Decision No. 3125/QD-TCHQ dated December 28, 2012 of the General Department of Customs promulgating the process of customs procedures for export and import goods for non-commercial purpose