Luật sư tư vấn về chủ đề "thẻ ghi nợ"

thẻ ghi nợ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thẻ ghi nợ.

Làm sao để đòi được nợ khi người ghi nợ không trả ?

Làm sao để đòi được <strong>nợ</strong> khi người <strong>ghi</strong> <strong>nợ</strong> không trả ?
Xin chào Luật sư Minh Khuê. Em có một vấn đề muốn được các luật sư giúp đỡ như sau: Tháng 9/2015 em với người đó có góp tiền làm chung với nhau ra nhận thầu. Mà khi làm chung người đó không muốn bỏ tiền vào, lấy đủ lí do để khỏi góp vốn. Nên em phải bỏ tiền và vay mượn thêm để tiếp tục làm.