Luật sư tư vấn về chủ đề "the Law on Value-Added Tax"

the Law on Value-Added Tax | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề the Law on Value-Added Tax.

Circular No. 219/2013/TT-BTC guiding the implementation of the Law on Value-Added Tax and the Government’s Decree No. 209/2013/ND-CP of December 18, 2013, detailing and guiding a number of articles of the Law on Value-Added Tax

Circular No. 219/2013/TT-BTC guiding the implementation of the Law on Value-Added Tax and the Government’s Decree No. 209/2013/ND-CP of December 18, 2013, detailing and guiding a number of articles of the Law on Value-Added Tax
Circular No. 219/2013/TT-BTC dated December 31, 2013 of the Ministry of Finance guiding the implementation of the Law on Value-Added Tax and the Government’s Decree No. 209/2013/ND-CP of December 18, 2013, detailing and guiding a number of articles of the Law on Value-Added Tax

Company Profile of Minh Khue Law Company

Over the past 10 years, Minh Khue Law Firm has counseled, solved and protected legal rights for millions of clients nationwide. Minh Khue Law Firm always committed to counsel and provide the most ...