Luật sư tư vấn về chủ đề "the Ministry of Industry"

the Ministry of Industry | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề the Ministry of Industry.

Joint circular No. 05/2013/TTLT-BYT-BCT

Joint circular No. 05/2013/TTLT-BYT-BCT
Joint circular No. 05/2013/TTLT-BYT-BCT dated February 08, 2013 of the Ministry of Health and the Ministry of Industry and Trade guiding the labeling, printing of health warnings on tobacco packages