Luật sư tư vấn về chủ đề "the National Technical Regulations"

the National Technical Regulations | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề the National Technical Regulations.

Circular No. 11/2013/TT-BCT

Circular No. 11/2013/TT-BCT
Circular No. 11/2013/TT-BCT dated June 18, 2013 of the Ministry of Industry and Trade issuing the National Technical Regulations on petrol and oil shop’s design requirements