Luật sư tư vấn về chủ đề "the registration of financial-leasing assets"

the registration of financial-leasing assets | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề the registration of financial-leasing assets.

Circular No. 04/2002/TT-BTP dated February 22, 2002

Circular No. 04/2002/TT-BTP dated February 22, 2002
Circular No. 04/2002/TT-BTP dated February 22, 2002 of the Ministry of Justice guiding the competence, order and procedures for the registration of and the provision of information on, financial-leasing assets and the state management over the registration of financial-leasing assets

Company Profile of Minh Khue Law Company

Over the past 10 years, Minh Khue Law Firm has counseled, solved and protected legal rights for millions of clients nationwide. Minh Khue Law Firm always committed to counsel and provide the most ...