Luat Minh Khue

theo quý

theo quý - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về theo quý

Xuất hóa đơn sau khi nghiệm thu?

Xuất hóa đơn sau khi nghiệm thu?
Xin chào Luật Minh Khuê! Tôi có câu hỏi xin được tư vấn như sau: Tôi có 1 hợp đồng bảo trì phần dịch vụ tính riêng, phần thiết bị tính riêng được thanh toán theo quý. Do các thiết bị không có giá trị lớn nên bên bán thiết bị cho bên mình họ bảo xuất theo quý.