Luật sư tư vấn về chủ đề "theo quy định của pháp luật"

theo quy định của pháp luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng thử việc theo quy định của pháp luật

Hợp đồng thử việc <strong>theo</strong> <strong>quy</strong> <strong>định</strong> <strong>của</strong> <strong>pháp</strong> <strong>luật</strong>
Chào luật sư, tôi có một thắc mắc muốn đc luật sư giải đáp, tôi là một sinh viên mới ra trường, đang làm việc cho một công ty may, đang trong thời gian thử việc, nhưng tôi muốn nghỉ không làm nữa thì tôi có cần phải thông báo cho nhân sự của công ty hay không và có bị phạt hay không?