Luat Minh Khue

thép Thái Hưng

thép Thái Hưng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thép Thái Hưng

Xử lý tranh chấp đất đai nhìn tư Phú Mỹ Hưng

Xử lý tranh chấp đất đai nhìn tư Phú Mỹ <strong>Hưng</strong>
Việc xem xét để đưa ra những phán quyết hợp lý cho giải quyết các tranh chấp này cần phải chu toàn cả về pháp luật và tình người sao cho mối quan hệ lợi ích này không gây thiệt hại cho Nhà nước, nhà đầu tư và người tiêu dùng.