Luật sư tư vấn về chủ đề "thi công nhà"

thi công nhà | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thi công nhà.

Chủ thầu có trách nhiệm giao hóa đơn GTGT cho chủ nhà không ?

Chủ thầu có trách nhiệm  giao hóa đơn GTGT cho chủ nhà không ?
Xin chào luật sư, Tôi có vấn đề sau nhờ quý luật sư giải đáp giúp. Do quen biết nên tôi có mời một nhà thầu thi công xây dựng nhà mà không ký hợp đồng xây dựng và nhà thầu cũng không có công ty riêng. Hai bên chỉ giao kết hợp đồng miệng với nhau và cũng có nói miệng là khi xây dựng xong thì chủ thầu phải đưa hóa đơn gtgt để tôi đi hoàn công.