Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thi công nhà ở"

thi công nhà ở | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thi công nhà ở.

Mẫu hợp đồng giao khoán, lắp đặt hoàn thiện thiết bị nội thất nhà ở

Mẫu hợp đồng giao khoán, lắp đặt hoàn thiện thiết bị nội thất nhà ở
Hợp đồng giao khoán là việc giao kết giữa cá nhân nhau hoặc giữa công ty với cá nhân để thực hiện một công việc được cam kết trong một thời hạn nhất định quy định trong hợp đồng. Đây là một giao dịch dân sự hợp pháp được pháp luật bảo vệ nếu được xác lập bằng văn bản cụ thể. Luật Minh Khuê giới thiệu Mẫu hợp đồng giao khoán, lắp đặt hoàn thiện thiết bị nội thất nhà ở thể quý khách hàng tham khảo: