Luật sư tư vấn về chủ đề "thi hành luật trách nhiệm"

thi hành luật trách nhiệm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thi hành luật trách nhiệm.

Kế hoặc thực hiện chỉ thị số 1556/CT-TTG ngày 06 tháng 10 năm 2009 của thủ tướng chính phủ về việc triển khai thi hành luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước

Kế hoặc thực hiện chỉ thị số 1556/CT-TTG ngày 06 tháng 10 năm 2009 của thủ tướng chính phủ về việc triển khai thi hành luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước
Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được Quốc hội khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ năm ngày 18 tháng 6 năm 2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010. Ngày 6 tháng 10 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 1565/CT-TTg về triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.