Luật sư tư vấn về chủ đề "thi hành luật trợ giúp pháp lý"

thi hành luật trợ giúp pháp lý | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thi hành luật trợ giúp pháp lý.

Đánh giá chất lượng vụ việc là hình thức giám sát hiệu quả nhất về thi hành luật trợ giúp pháp lý

Đánh giá chất lượng vụ việc là hình thức giám sát hiệu quả nhất về thi hành luật trợ giúp pháp lý
Luật Trợ giúp pháp lý được Quốc hội thông qua tháng 6/2006 và có hiệu lực thi hành vào 01/1/2007. Luật Trợ giúp pháp lý là một bước tiến dài của công tác lập pháp khi đúc kết kinh nghiệm của việc thực hiện một quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý (TGPL), một lĩnh vực hoạt động pháp luật tương đối mới mẻ được thể chế ổn định trong văn bản có hiệu lực cao.