Luật sư tư vấn về chủ đề "thi luật sư"

thi luật sư | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thi luật sư.

Kết quả thi luật sư khu vực Hà Nội

Kết quả thi luật sư khu vực Hà Nội
Vụ bổ trở tư pháp - Bộ tư pháp đã công bố điểm thi chính thức đợt kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực thành phố Hà Nội, trong các ngày từ 01 đến 03/6/2012. Dưới đây là điểm thi các luật sư đã tham gia kỳ thi này: