Luật sư tư vấn về chủ đề "thi ngạch"

thi ngạch | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thi ngạch.

Tư vấn về đăng kí thi ngạch công chức ?

Tư vấn về đăng kí thi ngạch công chức ?
Thưa Luật sư! Tôi được tuyển dụng vào ngành thuế ngày 15/4/1994, trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán, hình thức tuyển dụng: Hợp đồng tạm tuyển mã ngạch 06-39 kiểm thu viên thuế, thời gian hưởng lương tập sự 18 tháng. ngày 1/1/1996. Tôi được Quyết định vào biên chế chính thức, mã ngạch 06-039 kiểm thu viên thuế.