Luật sư tư vấn về chủ đề "thị trường dịch vụ"

thị trường dịch vụ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thị trường dịch vụ.

Thị trường dịch vụ pháp lý Việt Nam thời hậu khủng hoảng

Thị trường dịch vụ pháp lý Việt Nam thời hậu khủng hoảng
Tới cuối năm 2008 cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu diễn ra đã tạo ra những hệ lụy sâu rộng đến rất nhiều lĩnh vực … Tác động của khủng hoảng kinh tế lên thị trường dịch vụ pháp lý của Việt Nam như thế nào, cơ hội ra sao trong thời kỳ hậu khủng hoảng là một vấn đề được nhiều nhà tư vấn pháp lý quan tâm.