Luật sư tư vấn về chủ đề "Thi Truong Eu"

Thi Truong Eu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thi Truong Eu.

Chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang EU

Chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang <strong>EU</strong>
Gạo thơm là loại gạo thuộc Danh mục quy định tại điểm 8 tiểu mục 1 mục B Phụ lục 2-A của Hiệp định EVFTA, được ban hành tại Phụ lục I kèm theo Nghị định này. Danh mục gạo thơm xuất khẩu được sửa đổi bổ sung theo Quyết định của Ủy ban Thương mại của Hiệp định EVFTA.

Biểu mẫu chứng nhận gạo thơm xuất khẩu sang EU

Biểu mẫu chứng nhận gạo thơm xuất khẩu sang <strong>EU</strong>
Gạo thơm được sản xuất từ giống lúa thơm có chất lượng hạt giống phù hợp theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia; có thông tin rõ ràng về diện tích, địa điểm trồng (tổ/thôn, phường/xã, quận/huyện/thị xã, tỉnh/thành phố).