Luật sư tư vấn về chủ đề "thiết bị chuyên dùng"

thiết bị chuyên dùng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thiết bị chuyên dùng.

TSCĐ là thiết bị phòng cháy chữa cháy, vậy đó có phải là thiết bị chuyên dùng không?

TSCĐ là thiết bị phòng cháy chữa cháy, vậy đó có phải là thiết bị chuyên dùng không?
Kính chào luật sư! Tôi có một vài thắc mắc muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: Một trường đại học đã được hoàn thế GTGT (hoàn thuế trước, kiểm tra sau) trong khoảng thời gian 03 tháng trong năm 2010 (đối với những TSCĐ thuộc diện chịu thuế và không chịu thuế GTGT). Nhưng qua kiểm tra sau hoàn thuế của cơ quan thuế đối với trường thì có loại ra số thuế GTGT mua vào của các hóa đơn có mặt hàng là hệ thống phòng cháy chữa cháy.