Luật sư tư vấn về chủ đề "thiết bị điện tử"

thiết bị điện tử | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thiết bị điện tử.

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6748-8:2013 (IEC 60115-8:2009) về Điện trở cố định sử dụng trong thiết bị điện tử - Phần 8: Qui định kỹ thuật từng phần – Điện trở lắp đặt trên bề mặt cố định

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6748-8:2013 (IEC 60115-8:2009) về Điện trở cố định sử dụng trong thiết bị điện tử - Phần 8: Qui định kỹ thuật từng phần – Điện trở lắp đặt trên bề mặt cố định
Xem nội dung chi tiết văn bản Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6748-8:2013 (IEC 60115-8:2009) về Điện trở cố định sử dụng trong thiết bị điện tử - Phần 8: Qui định kỹ thuật từng phần – Điện trở lắp đặt trên bề mặt cố định kèm file tải về (download)

Thuế nhập khẩu đối với phần mềm nhập khẩu qua thiết bị điện tử ?

Thuế nhập khẩu đối với phần mềm nhập khẩu qua thiết bị điện tử ?
Kính chào luật sư! Tôi có một số thắc mắc muốn nhờ luật sư tư vấn giúp tôi như sau: Tôi có đặt mua một phần mềm của Pháp và lựa chọn nhập khẩu phần mềm này qua thiết bị điện tử. Vậy nhờ luật sư kiểm tra giúp tôi khi khai báo "mã số thuế của phần mềm" thì khai mã số HS codes nào được thuế nhập khẩu là 0%. (Đây là phần mềm cài sẵn trong phần thiết bị của máy móc nhập về)

Energizer – Mang lại sức sống cho các thiết bị điện tử

Energizer – Mang lại sức sống cho các thiết bị điện tử
Tổng giá trị thị trường pin năng lượng Hoa Kỳ ước tính hơn 317 triệu đô. Trong đó, Energizer đứng vị trí thứ hai trong thị trường pin năng lượng với hơn ¼ tổng giá trị thị trường. Energizer cũng nắm giữ vị trí thứ nhất đối với các loại pin sạc, pin điện tử, pin các-bon zinc, photo lithium và trong việc thúc đẩy kênh thương mại. Đồng thời, Energizer cũng là hãng chiếm vị trí hàng đầu đối với các sản phẩm đèn pin và ngành công nghiệp pin chất lượng cao

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9897-2:2013 (IEC 61051-2:1991) về Điện trở phi tuyến dùng trong thiết bị điện tử - Phần 2: Quy định kỹ thuật từng phần đối với điện trở phi tuyến chặn đột biến

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9897-2:2013 (IEC 61051-2:1991) về Điện trở phi tuyến dùng trong thiết bị điện tử - Phần 2: Quy định kỹ thuật từng phần đối với điện trở phi tuyến chặn đột biến
Xem nội dung chi tiết văn bản Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9897-2:2013 (IEC 61051-2:1991) về Điện trở phi tuyến dùng trong thiết bị điện tử - Phần 2: Quy định kỹ thuật từng phần đối với điện trở phi tuyến chặn đột biến kèm file tải về (download)

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9898-2:2013 (IEC 62391-2:2006) về Tụ điện hai lớp có điện dung không đổi dùng trong thiết bị điện tử - Phần 2: Quy định kỹ thuật từng phần – Tụ điện hai lớp dùng cho các ứng dụng công suất

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9898-2:2013 (IEC 62391-2:2006) về Tụ điện hai lớp có điện dung không đổi dùng trong thiết bị điện tử - Phần 2: Quy định kỹ thuật từng phần – Tụ điện hai lớp dùng cho các ứng dụng công suất
Xem nội dung chi tiết văn bản Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9898-2:2013 (IEC 62391-2:2006) về Tụ điện hai lớp có điện dung không đổi dùng trong thiết bị điện tử - Phần 2: Quy định kỹ thuật từng phần – Tụ điện hai lớp dùng cho các ứng dụng công suất kèm file tải về (download)

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN6748-9-1:2015 (IEC 60115-9-1:2003) về Điện trở không đổi sử dụng trong thiết bị điện tử - Phần 9-1: Quy định cụ thể còn để trống: Hệ điện trở không đổi gắn kết bề mặt có điện trở đo riêng được - Mức đánh giá EZ

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN6748-9-1:2015 (IEC 60115-9-1:2003) về Điện trở không đổi sử dụng trong thiết bị điện tử - Phần 9-1: Quy định cụ thể còn để trống: Hệ điện trở không đổi gắn kết bề mặt có điện trở đo riêng được - Mức đánh giá EZ
Xem nội dung chi tiết văn bản Tiêu chuẩn quốc gia TCVN6748-9-1:2015 (IEC 60115-9-1:2003) về Điện trở không đổi sử dụng trong thiết bị điện tử - Phần 9-1: Quy định cụ thể còn để trống: Hệ điện trở không đổi gắn kết bề mặt có điện trở đo riêng được - Mức đánh giá EZ kèm file tải về (download)

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6749-8-1:2017 (IEC 60384-8-1:2005) về Tụ điện không đổi dùng trong thiết bị điện tử - Phần 8-1: Quy định kỹ thuật cụ thể còn để trống: Tụ điện không đổi điện môi gốm, Cấp 1 - Mức đánh giá EZ

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6749-8-1:2017 (IEC 60384-8-1:2005) về Tụ điện không đổi dùng trong thiết bị điện tử - Phần 8-1: Quy định kỹ thuật cụ thể còn để trống: Tụ điện không đổi điện môi gốm, Cấp 1 - Mức đánh giá EZ
Xem nội dung chi tiết văn bản Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6749-8-1:2017 (IEC 60384-8-1:2005) về Tụ điện không đổi dùng trong thiết bị điện tử - Phần 8-1: Quy định kỹ thuật cụ thể còn để trống: Tụ điện không đổi điện môi gốm, Cấp 1 - Mức đánh giá EZ kèm file tải về (download)