Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thiết lập hợp đồng"

thiết lập hợp đồng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thiết lập hợp đồng.

Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng, cam kết góp vốn và phá sản tại doanh nghiệp?

Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng, cam kết góp vốn và phá sản tại doanh nghiệp?
Thưa luật sư, Công ty trách nhiệm hữu hạn A có gửi cho công ty cổ phần X một đề nghị giao kết hợp đồng có giá trị đến ngày 30/1. Ngày 26/1, công ty cổ phần X trả lời chấp thuận đề nghị nhưng yêu cầu được trả bằng Việt Nam đồng (thay vì trả bằng USD như trong đề nghị) và yêu cầu được giảm giá mua vì số lượng lớn.