Luật sư tư vấn về chủ đề "thiếu thiện chí trong kinh doanh"

thiếu thiện chí trong kinh doanh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thiếu thiện chí trong kinh doanh.

Tư vấn xử lý hành vi lừa dối trong góp vốn kinh doanh ?

Tư vấn xử lý hành vi lừa dối trong góp vốn kinh doanh ?
Kính chào quý luật sư! Tôi có 2 vấn đề mong được quý luật sư giải đáp: Vấn đề 1: Vào đầu năm 2013 tôi có đồng ý với 1 người bạn thân(A) góp vốn để mở cửa hàng thời trang và để bạn A quản lý cửa hàng. Vào 8/2013 và 12/2013 A có nói mở thêm cửa hàng ở 2 vị trí X và Y nên bàn với tôi góp thêm vốn và tổng số vốn (bao gồm cửa hàng đầu tiên) là gần 90 triệu.