Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thoả ước lao động tập thể"

thoả ước lao động tập thể | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thoả ước lao động tập thể.

Tư vấn về trợ cấp thất nghiệp theo quy định hiện hành

Tư vấn về trợ cấp thất nghiệp theo quy định hiện hành
Chào quý Luật sư, Tôi muốn được tư vấn về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp từ cơ quan nơi tôi làm việc: Tôi đã làm việc tại một doanh nghiệp nhà nước được 10 năm (Hợp đồng lao động ký ngày 1/12/2004 với hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Giải pháp thực hiện thoả ước lao động tập thể ngành

Giải pháp thực hiện thoả ước lao động tập thể ngành
Bộ luật Lao động (năm 1994)đã xây dựng một chương riêng về thoả ước lao động tập thể, đồng thời Chính phủ cũng ban hành Nghị định số 196/CP em ngày 31/12/1994 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về thoả ước lao động tập thể và Nghị định số 93/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ.