Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Thoả Thuận"

Thoả Thuận | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thoả Thuận.

Kinh nghiệm của Nhật Bản về quản lý kiểm soát hành vi thoả thuận hạn chế cạnh tranh

Kinh nghiệm của Nhật Bản về quản lý kiểm soát hành vi <strong>thoả</strong> <strong>thuận</strong> hạn chế cạnh tranh
Luật cạnh tranh cơ bản của Nhật Bản là luật chống độc quyền được ban hành năm 1997. Nhằm ngăn chặn độc quyền tư nhân và tình trạng độc quyền,những hành vi cạnh tranh không lành mạnh và các vụ sáp nhập hạn chế cạnh tranh. Đạo luật này được bổ sung bởi rất nhiều hướng dẫn và quy định cũng như bởi các luật khác liên quan đến các khía cạnh cạnh tranh không lành mạnh làm tổn hại đến các doanh nghiệp khác.

Danh chính ngôn thuận

Danh chính ngôn <strong>thuận</strong>
Sự tham gia hạn chế của cộng đồng doanh nghiệp trong các vấn đề có liên quan đến chính sách thương mại quốc tế có thể là một trong những nguyên nhân khiến việc tận dụng những lợi thế, vượt qua các thách thức từ các cam kết thương mại quốc tế hiện tại của chúng ta còn không ít bất cập.

Quản trị theo sự thuận tiện

Quản trị theo sự <strong>thuận</strong> tiện
Quản trị dùng ở đây có nghĩa là thể thức điều hành công việc trong nội bộ một cơ sở kinh doanh lớn, có vài chục người trở lên, và thường nằm dưới hình thức công ty. Từ ngữ quản trị (management) chỉ được nghe và dùng nhiều ở ta sau năm 1990. Khi xuất hiện lần đầu tiên ở ta thì nó đã có sẵn một nội hàm đang thịnh hành trên dưới một thế kỷ ở các nước phát triển. Cho mục đích của bài này, xin gọi là "ý nghĩa đương đại".

Thỏa thuận trong việc bồi thường ?

Thỏa <strong>thuận</strong> trong việc bồi thường ?
Xin chào luật sư! Tôi xin hỏi luật sư vấn đề này: Em trai tôi và hai đứa bạn đi chơi thì có xảy ra xô xát với một nhóm thanh nên làng bên,sau xô xát nhóm thanh niên bên kia có 1 người bị thương tích nhẹ,chiếc xe máy bị hư hỏng nhẹ. Đêm hôm đó gia đình của thanh niên đó gọi gia đình của 1 trong 3 đứa trong nhóm em tôi sang bắt đền