Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thỏa thuận bồi thường"

thỏa thuận bồi thường | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thỏa thuận bồi thường.

Tư vấn về thỏa thuận bồi thường khi có thông báo thu hồi đất?

Tư vấn về thỏa thuận bồi thường khi có thông báo thu hồi đất?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi xin được giải đáp như sau: Hiện nay gia đình tôi nhận được thông báo thu hồi đất nông nghiệp của UBND phường. UBND quận, ban GPMB quận cho rằng mảnh đất của gia đình tôi thuộc diện thu hồi đất không thuộc diện thỏa thuận.