Luật sư tư vấn về chủ đề "thỏa thuận của anh chị em trong gia đình"

thỏa thuận của anh chị em trong gia đình | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thỏa thuận của anh chị em trong gia đình.

Tư vấn giải quyết tranh chất thừa kế đất đai do ông nội để lại ?

Tư vấn giải quyết tranh chất thừa kế đất đai do ông nội để lại ?
Kính chào Luật Minh Khuê, em có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Khi ông nội em còn sống, bố em và các anh chị em cùng cha khác mẹ trong gia đình họp lại và chia tài sản. Ông nội em có viết tay 1 bản phân chia tiền đất đai bán được và nhượng lại quyền sở hữu ngôi nhà đang ở cho bố em khi ông nội em mất và có chữ ký của tất cả anh chị em của bố em trong gia đình.