Luật sư tư vấn về chủ đề "Thỏa thuận WTO"

Thỏa thuận WTO | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thỏa thuận WTO.

Thỏa thuận WTO ghi nhận về các quy tắc và thủ tục điều chỉnh giải quyết tranh chấp dân sự

Thỏa thuận WTO ghi nhận về các quy tắc và thủ tục điều chỉnh giải quyết tranh chấp dân sự
Các quy tắc và thủ tục của Thỏa thuận này phải được áp dụng cho những tranh chấp được đưa ra theo các quy định về tham vấn và giải quyết tranh chấp của những hiệp định được liệt kê trong Phụ lục 1 của Thỏa thuận này (trong Thoả thuận này được gọi là những “hiệp định có liên quan”).

Những quy định pháp luật về hợp đồng vay mà các bên trong giao dịch vay dân sự cần chú ý

Khi thực hiện hợp đồng vay các bên cần chú ý những vấn đề sau để tránh được những hành vi vi phạm quy định của pháp luật dân sự, pháp luật hình sự đồng thời hạn chế được những rủi ro trên thực tế. Sau ...

Thủ tục khiếu nại quyết định hành chính lĩnh vực đất đai

Hiện nay tranh chấp đất đai đang là một trong những tranh chấp mang tính nổi trội, một trong số đó là có tranh chấp giữa người dân với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thu hồi quyền sử dụng đất. ...