Luật sư tư vấn về chủ đề "thỏa ước lao động"

thỏa ước lao động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thỏa ước lao động.

Bình luận quy định về hiệu lực và thời hạn của thỏa ước lao động tập thể mới nhất

Bình luận quy định về hiệu lực và thời hạn của thỏa ước lao động tập thể mới nhất
Hiệu lực và thời hạn của thỏa ước lao động tập thể; Thỏa ước lao động tập thể vô hiệu; Thẩm quyền tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu; Xử lý thỏa ước lao động tập thể vô hiệu; Thỏa ước lao động tập thể hết hạn. Bài viết bình luận quy định của BLLĐ 2019 về những nội dung này:

Bình luận quy định về thực hiện thỏa ước lao động tập thể mới nhất

Bình luận quy định về thực hiện thỏa ước lao động tập thể mới nhất
Bình luận quy định về thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp và thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; Quan hệ giữa thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp thỏa ước lao động tập thể ngành và thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp

Bình luận quy định về gia nhập, rút khỏi, mở rộng phạm vi áp dụng của thỏa ước lao động tập thể ngành và thỏa ước có nhiều doanh nghiệp

Bình luận quy định về gia nhập, rút khỏi, mở rộng phạm vi áp dụng của thỏa ước lao động tập thể ngành và thỏa ước có nhiều doanh nghiệp
Bài viết bình luận quy định về gia nhập và rút khỏi thỏa ước lao động tập thể ngành hoặc thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp; mở rộng phạm vi áp dụng của thỏa ước lao động tập thể ngành hoặc ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp và sửa đổi bổ sung thỏa ước lao động tập thể;

Bản chất của cơ chế ba bên trong quan hệ lao động ?

Bản chất của cơ chế ba bên trong quan hệ lao động ?
Cơ chế ba bên là cơ chế đặc biệt đảm bảo sự cân bằng về quyền lợi của các đối tác trên thị trường lao động. Bản chất của cơ chế ba bên, theo Tổ chức Lao động quốc tế, là sự chia sẻ quyền lực thể hiện thông qua sự khuyến khích hoặc công nhận các nhóm lợi ích khác nhau trong một xã hội.

Vai trò của cơ chế ba bên trong quan hệ lao động ? Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến cơ chế ba bên

Vai trò của cơ chế ba bên trong quan hệ lao động ? Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến cơ chế ba bên
Cơ chế ba bên là công cụ quan trọng thiết lập các nguyên tắc nền tảng của thị trường lao động cũng như để giải quyết những vấn đề tế nhị và có thể bị bỏ qua như những hình thức việc làm không chính thức, bình đẳng giới... Bài viết làm rõ vai trò của cơ chế ba bên trong quan hệ lao động:

Vi phạm thỏa ước lao động tập thể là gì ? Quy định về vi phạm thỏa ước lao động tập thể

Vi phạm thỏa ước lao động tập thể là gì ? Quy định về vi phạm thỏa ước lao động tập thể
Vi phạm thỏa ước lao động tập thể là không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không đúng các điều khoản hợp pháp đã cam kết trong thoả ước lao động tập thể. Chủ thể vi phạm thoả ước lao động tập thể có thể là người lao động, tập thể lao động, người sử dụng lao động trong phạm vi thực hiện thoả ước. Nếu bên vi phạm gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật hoặc theo thoả thuận của các bên. Tuy nhiên, thoả ước có thể không được thực hiện mà không bị coi là vì phạm khi tập thể lao động đình công theo quy định của pháp luật.

Cơ chế ba bên là gì ? Hình thức của cơ chế ba bên ? Cho ví dụ về cơ chế ba bên ?

Cơ chế ba bên là gì ? Hình thức của cơ chế ba bên ? Cho ví dụ về cơ chế ba bên ?
Cơ chế ba bên là cơ chế phối hợp hoạt động giữa đại diện người lao động, đại diện người sử dụng lao động và Nhà nước để xử lí những vấn đề liên quan đến quan hệ giữa người lao động làm công ăn lương với người sử dụng lao động và các quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với quan hệ lao động.​

Vi phạm nội quy lao động trái với thỏa ước lao động tập thể thì xử lý như thế nào ?

Vi phạm nội quy lao động trái với thỏa ước lao động tập thể thì xử lý như thế nào ?
Thưa luật sư, Công ty tôi đã xây dựng được thỏa ước lao động tập thể nhưng các điều khoản xử lý việc vi phạm thỏa ước ngày thực sự chưa rõ ràng. Tôi muốn luật sư tư vấn và giải đáp việc vi phạm nội quy lao động trái với thỏa ước lao động tập thể thì xử lý như thế nào ? Cảm ơn luật sư!

Thỏa ước lao động tập thể ai là người ký ?

Thỏa ước lao động tập thể ai là người ký ?
Thưa luật sư, công ty A trực thuộc tổng công ty B, công ty A vừa mới thành lập nhưng đang trong quá trình soạn thảo thỏa ước lao động tập thể. Không biết rằng thỏa ước lao động tập thể này cần đáp ứng những điều kiện gì ? Ai là người ký thỏa ước ? Xin cảm ơn luật sư đã giúp đỡ.

Đại diện ký kết thỏa ước lao động tập thể tại công ?

Đại diện ký kết thỏa ước lao động tập thể tại công  ?
Chào luật sư công ty Luật Minh Khuê, Công ty chúng tôi là chủ sở hữu 1 công ty TNHH MTV. Chúng tôi đã thành lập 1 ban chấp hành công đoàn cơ sở của Công ty TNHH MTV trực thuộc công đoàn cơ sở của Công ty mẹ . Hiện nay bên công ty TNHH MTV đang thực hiện thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật.

Tiền lương tăng ca tính như thế nào ?

Tiền lương tăng ca tính như thế nào ?
Kính gửi Luật Minh Khuê! Nhờ anh chị tư vấn giúp em câu hỏi như sau: theo thoả ước lao động và quy chế trả lương công ty em chi người lao động 100.000đ tiền chuyên cần vào cuối năm và chỉ cho người làm đủ 12 tháng. Thì cuối năm em chi khoản này và sẽ đóng bảo hiểm trên lương cộng khoản này luôn.

Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động ?

Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động ?
Thưa luật sư! Tôi có hợp đồng thử việc (Tiêu đề ghi rõ "HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG " mà không phải là hợp đồng thử việc hay một cụm từ nào khác) tại công ty A (Siêu thị) từ ngày 23/05/2015 đến hết ngày 22/07/2015 với chức danh Giám đốc. Trong Hợp Đồng này cũng đã ghi rõ sau khi hết hạn thử việc (23/7/2015) sẽ bàn lại và xem xét ký hợp đồng khác/tiếp theo.