Luat Minh Khue

thoat thuận chấm dứt

thoat thuận chấm dứt - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thoat thuận chấm dứt

Hướng dẫn cách thức chấm dứt hợp đồng lao động ?

Hướng dẫn cách thức chấm dứt hợp đồng lao động ?
Thưa luật sư, Chị H làm việc tại Công ty Phú Thịnh loại hợp đồng có xác định thời hạn, làm công việc kỹ thuật viên vi tính, địa điểm làm việc tại quận 1 và mức lương được trả là 3.100.000đ trả vào ngày 30 hàng tháng. Tuy nhiên, tiền lương hàng tháng chị H được lĩnh bị trễ hơn so với thỏa thuận trong hợp đồng lao động.