Luat Minh Khue

thôi chức vụ Giám đốc

thôi chức vụ Giám đốc - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thôi chức vụ Giám đốc

Quyết định tạm cho thôi chức vụ Giám đốc chi nhánh có đúng không?

Quyết định tạm cho thôi chức vụ Giám đốc chi nhánh có đúng không?
Kính gửi Luật sư, Tôi tên là NPA, tôi có câu hỏi xin các Luật sư tư vấn giúp: Công ty tôi có quy định Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị (HĐQT), HĐQT đều là những người đại diện quản lý vốn góp làm việc mỗi người một nơi.