Luat Minh Khue

thời gian cấp bảo hộ nhãn hiệu

thời gian cấp bảo hộ nhãn hiệu - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thời gian cấp bảo hộ nhãn hiệu

Sẽ rút ngắn thời gian cấp bảo hộ nhãn hiệu

Sẽ rút ngắn thời gian cấp bảo hộ nhãn hiệu
Nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đang xem xét rút ngắn thời gian cấp bảo hộ nhãn hiệu từ 12 tháng xuống còn 9 tháng.