Luật sư tư vấn về chủ đề "thời gian chuyển"

thời gian chuyển | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thời gian chuyển.

Công ty có được chuyển người lao động làm công việc khác trong hợp đồng lao động không?

Công ty có được chuyển người lao động làm công việc khác trong hợp đồng lao động không?
Thưa luật sư, xin hỏi: Vừa qua bên kho hàng của công ty tôi có một người lao động xin nghỉ việc; vì không có người thay thế nên công ty đã bảo tôi vào làm tạm vị trí của người này đến khi công ty tìm được người mới; công việc phải làm là kiểm kê hàng hóa và tính toán, ghi chép sổ sách. Tôi chưa từng làm công việc này bao giờ nên tôi không muốn nhận; nhưng công ty muốn tôi làm và nói vì tôi là bạn thân của chị kia nên hai người dễ bàn giao công việc. Vậy tôi có phải đồng ý với công việc mới không?