Luật sư tư vấn về chủ đề "thời gian đóng sổ bảo hiểm xã hội"

thời gian đóng sổ bảo hiểm xã hội | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thời gian đóng sổ bảo hiểm xã hội.

Thay đổi chức danh khác có được đóng nối sổ bảo hiểm xã hội?

Thay đổi chức danh khác có được đóng nối sổ bảo hiểm xã hội?
Xin chào Luật sư! Tôi là bệnh binh sinh năm 1957, tôi có thời gian đóng bảo hiểm xã hội ( BHXH) là 15 năm với chức danh chủ tịch mặt trận xã do không đủ tuổi cơ cấu tiếp nên tôi thôi giữ chức chủ tịch mặt trận xã, nay tôi được bầu vào chức danh chủ tịch hội cựu chiến binh xã, tôi có được cộng nối BHXH chức danh chủ tịch hội cựu chiến binh xã theo chức danh không? Thủ tục như thế nào?