Luật sư tư vấn về chủ đề "thời gian hưởng tiền bảo hiểm xã hội"

thời gian hưởng tiền bảo hiểm xã hội | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thời gian hưởng tiền bảo hiểm xã hội.

Tư vấn trả lời một số thắc mắc về bảo hiểm xã hội ?

Tư vấn trả lời một số thắc mắc về bảo hiểm xã hội ?
Thưa Luật sư, hiện tại em đã đóng bảo hiểm xã hội từ 10/2008 đến nay. Vậy trong trường hợp sau khi em nghỉ việc và không tham gia bảo hiểm nữa thì trong thời gian bao lâu từ khi nghỉ việc em mới được làm thủ tục lãnh tiền BHXH. Em làm ở Tp. Hồ Chí Minh thì sau này muốn lãnh tiền BHXH ở tỉnh khác có được không và thủ tục như thế nào? Nếu tham gia bảo hiểm thời gian dài thì sau này có được quyền lợi gì hay không ?